• Prípravky pre mikroskopiu
  • Mikrobiologická diagnostika
  • Imunodiagnostické súpravy
  • Komponenty pre KFR
  • Humánne ELISA súpravy
  • Humánne WESTERNBLOT súpr.
  • Veterinárne ELISA súpravy
  • Certifikované kontrolné séra TLX
  • Petriho misky na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách. Petriho misky Ø 60 mm, Ø 90 mm, Ø 100 mm
  • Kultivačné doštičky 6 dielne na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách.

Služby zákazníkom

LUKAS s.r.o. poskytuje kompletný zákaznícky a dodávateľský servis výrobkov.

Diagnostické súpravy na odskúšanie, zaškolenie
Na žiadosť zákazníka sprostredkujeme bezplatné poskytnutie diagnostickej súpravy k odskúšaniu. V prípade záujmu je možnosť bezplatného zaškolenia, týkajúceho sa manipulácie s diagnostickou súpravou a následného vyhodnotenia výsledkov testovania na vašom pracovisku.

Poskytnutie prístrojového vybavenia vrátane servisu
V prípade záujmu našich zákazníkov je možné zaistiť za zvýhodnených podmienok prístroje na spracovanie diagnostických súprav typu ELISA, Westernblot, KFR.

Dodávky výrobkov
Pri diagnostických súpravách je obvyklá dodacia lehota je 7 dní od obdržania objednávky. V prípade urgentnej objednávky sme schopní zabezpečiť dodávku tovaru do 2. dňa. Produkty vyrábané našou spoločnosťou sú skladom. V prípade väčšieho množstva tovaru je možnosť dohody so zákazníkom o pravidelných dodávkach.

Reklamácie
Pri uznanej reklamácii našich produktov poskytujeme zákazníkovi obratom náhradnú dodávku, ktorá nebude fakturovaná.

Doprava
Naša spoločnosť poskytuje dodávky tovaru na miesto určenia vlastnou dopravou.