• Prípravky pre mikroskopiu
  • Mikrobiologická diagnostika
  • Imunodiagnostické súpravy
  • Komponenty pre KFR
  • Humánne ELISA súpravy
  • Humánne WESTERNBLOT súpr.
  • Veterinárne ELISA súpravy
  • Certifikované kontrolné séra TLX
  • Petriho misky na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách. Petriho misky Ø 60 mm, Ø 90 mm, Ø 100 mm
  • Kultivačné doštičky 6 dielne na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách.

Produkty

Certifikát EVPU Naša spoločnosť sa orientuje hlavne na výrobu tenkostenných výliskov z transparentného polystyrénu ako aj iných termoplastov, používaných v zdravotníctve a potravinárskom priemysle.

Niekoľkoročnými skúsenosťami a dosahovanou kvalitou našich produktov sme si vybudovali dobré meno na slovenskom a českom trhu. Udržanie kvality produktov a výborné vzťahy s našimi odberateľmi sú prvoradým cieľom našej spoločnosti.

Spolupracujeme s mnohými odberateľmi vo sfére zdravotníctva a potravinárstva a to vo verejnom ako aj súkromnom sektore. Naše produkty vyvážame aj do zahraničia.