• Prípravky pre mikroskopiu
  • Mikrobiologická diagnostika
  • Imunodiagnostické súpravy
  • Komponenty pre KFR
  • Humánne ELISA súpravy
  • Humánne WESTERNBLOT súpr.
  • Veterinárne ELISA súpravy
  • Certifikované kontrolné séra TLX
  • Petriho misky na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách. Petriho misky Ø 60 mm, Ø 90 mm, Ø 100 mm
  • Kultivačné doštičky 6 dielne na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách.

O firme

Sme flexibilná, súkromná spoločnosť sídliaca v Martine na ul. Čsl. armády 4/5462. Celá prevádzka vrátane kancelárskych a skladových priestorov sa nachádza v priemyselnej zóne mesta  Martin.

Spoločnosť Lukas s.r.o. bola založená v roku 1992. Vznikla ako obchodná spoločnosť zameraná na nákup, predaj a distribúciu laboratórneho skla, zdravotníckeho materiálu a diagnostík od renomovaných výrobcov.

Spoločnosť sa počas svojej existencie postupne rozvíjala a svoje aktivity rozšírila o obchodné zastúpenie rôznych spoločností a zavedením výrobnej činnosti. Výrobná činnosť začala v roku 1995 vybudovaním vlastnej výrobnej haly, zakúpením technológií a spustením produkcie plastových petriho misiek pre mikrobiologické laboratóriá.   Následne na to sa spustila aj produkcia tenkostenných umelohmotných obalov pre potravinársky priemysel.

Organizácia sa usiluje o dosiahnutie čo najvyššej úrovne kvality svojich produktov. Predpokladom pre samotnú prosperitu spoločnosti je nadštandardné uspokojenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov. Pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníka uprednostňujeme individuálny prístup založený na úzkej komunikácii. Pod úspešné fungovanie našej spoločnosti sa podpisuje výborné manažérske riadenie, kvalifikované personálne zdroje a výborné interpersonálne vzťahy v rámci celej spoločnosti. Spoločnosť sa presadila na domácom aj zahraničnom trhu a jej prvoradým kritériom je čo najvyššia kvalita.

Spoločnosť si za svoju existenciu zabezpečila špecifické miesto na trhu a patrí medzi stabilné a preferované podniky zaoberajúce sa obchodom, distribúciou a výrobou tenkostenných výliskov vstrekovaním a to hlavne z transparentného PS ako aj iných termoplastov.

VÍZIA
Našou víziou je stať sa najvýznamnejším a najspolahlivejším dodávateľom produktov a služieb. Medzi naše priority patrí hlavne kvalita odvedenej práce, ktorá je v našej spoločnosti chápaná ako opakovaná spokojnosť zákazníka nami poskytnutými službami a je samozrejme najvyšším kritériom hodnotenia našej práce.

NAŠI ZAMESTNANCI
Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami sú založené na rešpektovaní základných ľudských práv a platných právnych noriem, ako aj individuálnych názorov a postojov. Sú založené na úcte a dôstojnosti ku každému človeku. Veľká pozornosť sa venuje vytváraniu príjemnej pracovnej atmosféry, ktorá vedie k súdržnosti pracovného kolektívu, k zvyšovaniu výkonu a efektivity ako aj k lojalite voči spoločnosti.