• Prípravky pre mikroskopiu
  • Mikrobiologická diagnostika
  • Imunodiagnostické súpravy
  • Komponenty pre KFR
  • Humánne ELISA súpravy
  • Humánne WESTERNBLOT súpr.
  • Veterinárne ELISA súpravy
  • Certifikované kontrolné séra TLX
  • Petriho misky na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách. Petriho misky Ø 60 mm, Ø 90 mm, Ø 100 mm
  • Kultivačné doštičky 6 dielne na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách.

Diagnostiká

Hlavné skupiny diagnostických súprav:

Humánne ELISA súpravy pre diagnostiku infekčných ochorení

Štandardy pre stanovenie intratekálnej syntézy protilátok

Humánne súpravy pre imunológiu

Humánne WESTERNBLOT súpravy

Komplementfixačné antigény + PUFR pre KFR

Ostatné komponenty pre KFR

Certifikované kontrolné séra TLX

Mikrobiologická diagnostika

Komponenty pre imunodiagnostické súpravy

Prípravky pre mikroskopiu

Veterinárne ELISA súpravy