• Prípravky pre mikroskopiu
  • Mikrobiologická diagnostika
  • Imunodiagnostické súpravy
  • Komponenty pre KFR
  • Humánne ELISA súpravy
  • Humánne WESTERNBLOT súpr.
  • Veterinárne ELISA súpravy
  • Certifikované kontrolné séra TLX
  • Petriho misky na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách. Petriho misky Ø 60 mm, Ø 90 mm, Ø 100 mm
  • Kultivačné doštičky 6 dielne na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách.

Školenia

Firma TEST-LINE s.r.o. od roku 2004 usporadúva vzdelávacie školenia zamerané na správnu aplikáciu laboratórnych metód.

Vzdelávacie školenia sú určené pre stredoškolských pracovníkov klinických laboratórií, prebiehajú priebežne a sú veľmi intenzívne vďaka obmedzenému počtu účastníkov.