• Prípravky pre mikroskopiu
  • Mikrobiologická diagnostika
  • Imunodiagnostické súpravy
  • Komponenty pre KFR
  • Humánne ELISA súpravy
  • Humánne WESTERNBLOT súpr.
  • Veterinárne ELISA súpravy
  • Certifikované kontrolné séra TLX
  • Petriho misky na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách. Petriho misky Ø 60 mm, Ø 90 mm, Ø 100 mm
  • Kultivačné doštičky 6 dielne na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách.

Referencie

Naša spoločnosť je výhradným distribútorom spoločnosti TEST-LINE, Clinical Diagnostics s.r.o., Brno, ktorá patrí k najvýznamnejším výrobcom diagnostických súprav v Českej republike.

Produkty spoločnosti TEST-LINE s.r.o. sú pravidelne používané vo viac ako 200 laboratóriách v Českej republike a Slovenskej republike. Výrobky TEST-LINE sú exportované do viac ako 40 krajín sveta. Od roku 1996 ponúkame diagnostické súpravy tejto renomovanej spoločnosti aj na slovenskom trhu.

Firma TEST-LINE, Clinical Diagnostics, spol. s r. o. sa pravidelne zúčastňuje so svojimi výrobkami Externých hodnotení kvality (SZÚ, SEKK) v Českej republike a zapája sa aj do medzinárodných hodnotení kvality (napr. organizovaných fínskou spoločnosťou Labquality, nemeckou firmou INSTAND).

Úspešné hodnotenie týchto testov potvrdzujú vysokú kvalitu diagnostických súprav TEST-LINE.