• Prípravky pre mikroskopiu
  • Mikrobiologická diagnostika
  • Imunodiagnostické súpravy
  • Komponenty pre KFR
  • Humánne ELISA súpravy
  • Humánne WESTERNBLOT súpr.
  • Veterinárne ELISA súpravy
  • Certifikované kontrolné séra TLX
  • Petriho misky na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách. Petriho misky Ø 60 mm, Ø 90 mm, Ø 100 mm
  • Kultivačné doštičky 6 dielne na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách.

Referencie

Od roku 1996 ponúkame zdravotnícky materiál a diagnostické súpravy na slovenskom a českom trhu.

Všetky produkty, ktoré dodávame, sú pravidelne používané vo viac ako 200 laboratóriách v Českej republike a Slovenskej republike.

Kvalita všetkých výrobkov je pravidlene externe hodnotená (SZÚ, SEKK) v Českej a Slovenskej republike.

Úspešné hodnotenie týchto testov potvrdzujú vysokú kvalitu diagnostických súprav.