• Prípravky pre mikroskopiu
  • Mikrobiologická diagnostika
  • Imunodiagnostické súpravy
  • Komponenty pre KFR
  • Humánne ELISA súpravy
  • Humánne WESTERNBLOT súpr.
  • Veterinárne ELISA súpravy
  • Certifikované kontrolné séra TLX
  • Petriho misky na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách. Petriho misky Ø 60 mm, Ø 90 mm, Ø 100 mm
  • Kultivačné doštičky 6 dielne na kultiváciu baktérií na pevných kultivačných médiách.

Zdravotnícke pomôcky, laboratórne sklo, petriho misky, diagnostiká

Spoločnosť Lukas s.r.o. zameraná na distribúciu laboratórneho skla, zdravotníckeho materiálu a diagnostík od renomovaných výrobcov.

Spoločnosť sa ďalej zaoberá distribúciou a výrobou tenkostenných výliskov vstrekovaním a to hlavne z transparentného PS ako aj iných termoplastov.